Vrijstellingsregeling BTW

30.05.2019

Een onderneming die in de loop van 2019 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 25.000 euro, exclusief btw, en die voldoet aan alle andere voorwaarden, heeft de mogelijkheid om te genieten van de vrijstellingsregeling met ingang van 1 juli 2019. 

Indien zij onderworpen wil worden, moet zij dit meedelen aan het voor haar bevoegde btw-controlekantoor vóór 1 juni 2019. 
Voor het behoud van haar belastingregeling (normale of forfaitaire regeling) moet er dus niets gebeuren.

Meer uitleg

Terug naar de Homepage