PB op papier

28.06.2019

De aangifte personenbelasting op papier moet ten laatste op 28 juni 2019 ingediend worden.

Als u de aangifte via Tax-on-Web indient, heeft u nog tot en met 11 juli 2019.
 

Als de aangifte personenbelasting wordt ingediend via een beroepsbeoefenaar via Tax-on-Web, is de uiterste datum 24 oktober 2019.

Terug naar de Homepage