BTW vrijstellingsregeling

15.12.2019

Een onderneming kan in de loop van het laatste kwartaal van een kalenderjaar, maar vóór 15 december van dat jaar, de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling met ingang van 1 januari van het volgend jaar. Bij de aanvraag moet de omzet van de eerste drie kwartalen en een raming van de omzet van het vierde kwartaal opgegeven worden.

Terug naar de Homepage