print this page

BTW op enige prijs voor restaurant- of cateringdiensten

17.04.2019

Een restauranthouder serveert een maaltijd met bijkomende dranken. In dit geval moet de prijs worden gesplitst tussen 12% BTW voor de maaltijd en 21% BTW voor de dranken. Wordt de prijs niet opgesplitst, dan is het geheel onderworpen aan het hoogste toepasselijke BTW-tarief, zijnde 21% BTW.

In de opsplitsing tussen de verschillende BTW-tarieven moet het gedeelte dat aan de dranken wordt toegerekend overeenstemmen met de prijs die de klant zou moeten betalen indien hij deze afzonderlijk zou aankopen, dit is de normale waarde. Dit kan leiden tot een overwaardering van de drank ten aanzien van de spijzen, bijvoorbeeld wanneer de prijs van het menu lager is dan de prijs van de afzonderlijke bestanddelen samen.

Uitsplitsing volgens procentueel aandeel

Indien de uitsplitsing tussen het aandeel van de maaltijd en het aandeel van de dranken volgens de normale waarde tot een overwaardering van de drank ten aanzien van de spijzen leidt, dan aanvaardt de administratie een uitsplitsing volgens het procentueel aandeel.

Stel het geval waarin een afzonderlijke maaltijd € 20 incl. BTW kost en de frisdranken € 10 incl. BTW, maar wanneer deze samen in een menu worden aangeboden het menu slechts € 25 incl. BTW kost. In dit geval mag de prijs als volgt worden opgesplitst:

  • € 8,33 incl. 21% BTW voor de frisdrank (10 / 30 x 25)
  • € 16,67 incl. 12% BTW voor de maaltijd (20 / 30 x 25)


Uitsplitsing volgens coëfficiënt 35/65

Voor standaard all-in menutypes met drie of meer gangen aanvaardt de BTW-administratie dat 35% van de totaalprijs toe te rekenen valt op de dranken.

De coëfficiënt mag niet gehanteerd worden voor andere all-in formules waarin ook sterke dranken en champagne of dranken gedurende een zekere tijd na de maaltijd zijn inbegrepen. De restauranthouder kan ook steeds van dit percentage afwijken indien hij meent dat een andere verdeling terecht is.

Menu met meerprijs voor de dranken

Indien bij een menu een meerprijs wordt gerekend voor de dranken - bijvoorbeeld aangepaste wijnen - dan zijn die bijkomende dranken steeds onderworpen aan 21% BTW. Indien het menu zelf, los van de aangepaste wijnen, ook nog uit andere dranken zoals aperitieven of koffie bestaat, dan moet de menuprijs ook nog worden uitgesplitst tussen de prijs voor de maaltijd (12% BTW) en de prijs voor de dranken (21% BTW) die in het menu vervat zitten.

 

Terug naar het overzicht